قاسم خاکپور

اردبیل میزبان ۲۷ سفیر کشورهای اکو و همسایه

اردبیل میزبان ۲۷ سفیر کشورهای اکو و همسایه

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: در قالب رویداد ۲۰۲۳ اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو اردبیل میزبان ۲۷ سفیر کشورهای عضو اکو و همسایه خواهد بود.؛