قاسم خاکپور

صفحه ۱ قرآن کریم

صفحه ۱ قرآن کریم

هر روز یک صفحه با کلام‌الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور صفحه ۱ سوره مبارکه فاتحه (جزء اول) می‌کنیم. ؛