قاسم خاکپور

حجم سد گیلارلوی گرمی ۶۰ درصد افزایش یافت

حجم سد گیلارلوی گرمی ۶۰ درصد افزایش یافت

مدیر منابع آب شهرستان‌های گرمی و انگوت گفت: حجم سد گیلارلو نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش‌یافته است و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران این امور در جهت هدایت آب مازاد رودخانه به این سد ادامه خواهد یافت.؛