قاسم خاکپور

مشارکت حداکثری پشتوانه قوی برای کشور است

مشارکت حداکثری پشتوانه قوی برای کشور است

نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت حداکثری باعث مأیوس شدن دشمنان است و پشتوانه نظام و قوی‌تر شدن این کشور اسلامی است و مسئله انتخابات یک مسئله مهم است؛ زیرا نگاه دنیا به ایران است. ؛