شناسایی پیکر شهید الرحمن احدی بعد از ۴۰ سال
شهرستان گرمی عطر و بوی شهادت می‌گیرد؛

شناسایی پیکر شهید الرحمن احدی بعد از ۴۰ سال

پیکر شهید الرحمن احدی با انجام آزمایش‌های DNA و تطابق آن با خانواده این شهید شناسایی و خانواده و اهالی گرمی پس از ۴۰سال چشم انتظاری میزبان فرزند شهیدشان خواهند بود.

اعلام وصول