حمایت از تولید محتوا کنندگان هدفمند می‌شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل:

حمایت از تولید محتوا کنندگان هدفمند می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل به نقش تولید محتوای فاخر در فضای مجازی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اشاره کرد و گفت: رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج ضمن حمایت هدفمند از تولید محتوا کنندگان در حوزه فضای مجازی در راستای جهاد تبیین در جنگ شناختی است.

اعلام وصول