اولویت دادستانی اردبیل در سال جدید اعلام شد
با صدور پیام تبریکی؛

اولویت دادستانی اردبیل در سال جدید اعلام شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در پیامی، شعار و مأموریت اولویت‌دار سال جدید دادستانی مرکز استان را «مقابله با عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها» اعلام کرد.

اعلام وصول