شناسه انتخاباتی نامزدها اعلام شد
براساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور؛

شناسه انتخاباتی نامزدها اعلام شد

اخبار سیاسی سیاست داخلی ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه شماره ۳ ، شناسه انتخاباتی نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و سن انتخاب کنندگان را اعلام کرد.

اعلام وصول