حقوق کارگران با افزایش تورم در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:

حقوق کارگران با افزایش تورم در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به شرایط افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم وضعیت تورمی، حقوق ۲۷ درصدی کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.

اخبار

سیاسی

یادداشت

اعلام وصول