شهروند خبرنگارتازه‌های سایت
آمارگیر

کد مطلب: 27561
تاریخ انتشار: پ, 1396/03/25 - 09:55
رزمنده هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد؛
داعش فرزند خوانده امریکا و اسرائیل کودک کش است
داعش فرزند خوانده امریکا و اسرائیل کودک کش
گروه تکفیری وهابی و داعشی فرزند خوانده استکبارخبیس آمریکا و آل سعود و رژیم کودک کش اسرائیل است.

به گزارش سیفار، دراول نامه آنچه که مربوطه به مقدسات و الفاظ حق تعالی و معمول است درتحریرنامه بکاربرده شود من شرمنده ام چون لیاقت شما (گروه تکفیری و داعشی ها)کمتراز آن است.

گروه تکفیری وهابی داعش از زمان پیدایش و فرزندخوانده بودن استکبارخبیس آمریکا و آل سعود و رژیم کودک کش اسرائیل چندسالی بیشتر نمی گذرد اما اینجانب محمود بهشتی زنگیر ساکن شهرستان گرمی یکی از رزمنده گان هشت سال دفاع مقدس وپس ازآن هرچند اون موقع بخاطر سن کوچک شاید بعضی کارها را که میتوانستم انجام دهم،اما بودند فرمانده هان و رزمنده گانی که من خاک پای آنها هم نمیشوم انجام تمام کارهای سخت رو انجام  میدادند حال که سه دهه  ازآن همه حملات ناجوانمردانه رژیم بعث میگذرد وخداوند عمری داده که تاحالا زنده باشم آما میخواستم مطلبی را به شماعوامل مزدور برسانم طول این مدت برنامه های که شما بانام داعش به جنایتهای بیشماری دست زدید و کارهای انجام دادید که حتی شرم دارم شما را باحیوانات درنده جنگل مقایسه کنم جنایتهای انجام دادیدکه فقط شاید یک بار درتاریخ وآن هم درصحرای کربلا اتفاق افتاده ولی تا آنجاکه من شنیدم آنها نیز برای انجام کارهایشان پس ازانجام نادم و پشیمان شدند هرچند اینکارگناه آنها را پاک نمیکند ولی بلاخره ازجنس آدمیزاد بودند که تاریخ و سرنوشت آنها را دچار چنین مصیبتی گرفتارکرد حال چند توصیه بعنوان یک رزمنده دارم شماکه بااسلحه ومهمات سروکاردارید و با کلی تجهیزات ریزودرشت ازسوی اربابانتان پشتیبانی میشوید اگرکمی عقل داشتید و بوی ازمنطق برده بودید فکرمیکردید تاکی و کجای دنیا مال شماست اگربه موفقیتی دست یافتید که قطعا"نخواهید یافت .آیا گوری درانتظارتان هست که تن نجستان رادرآن بگذارید یا چگونه وگجا مدنظرپیروزی شماست. بگذارید کمی از جنگ برایتان بگویم هرچندکه نام چنگ کمی خشن و البته که ترسناک همیشه بوده وهست وهیچ کس مدعی نیست من ازجنگ نمی ترسم خود منهم میترسم، زمان جنگ بارژیم بعث عراق بودکه مقایسه دوانسان درحال جنگ و ارزش انسانی را یادآوری میکنم درمنطقه عملیاتی کربلایی پنج که حقیرافتخارداشتم بالشگرسرافراز31عاشورادرمنطقه عملیاتی کربلای 4و5شرکت کنم یکی از رزمنده گان ما براثراصابت ترکش خمپاره 60میلیمتری درنزدیک سنگرتیرباردشمن شهیدشدو جنازه اش درمیان خط ما ودشمن مانده بود شب مسئول محورعملیاتی  محل حضورمابچه هاراجمع کردو گفت من چندنفرداوطلب میخواهم که بروند و جنازه برادرشهید پیرزاده نامی  را که نزدیک به سنکردشمن ونیروهای دشمن گاه گاه به اون جنازه تیرمیزنند ومورد رنجش رزمندگان میشود باید اون جنازه را بیاوریم یادم هست تقریبا" هرچند همه بچه های خط خسته بودند ولی حداقل پانزده نفری اعلام کردند که ماحاضربه انجام این کارهستیم بااینکه برای آوردن هم شهیددادیم و هم مجروح ولی نگذاشتیم برادرعزیزمان را جلوی چشمانمان بیخودی باتیرسوراخ سوراخ کنندحال شما خودتان قضاوت کنید شماکه اگردریک گروه رزمی یکی تون تیری بپایش اصابت بکند وموجب کندی حرکت دیگران باشد اون سرکرده بیشرفتان تصمیم اش این خواهد بود که یکی تون عقب بمانید بایک تیرخلاص اون مجروح خودتان را خلاص کنید بااین اوصاف شما هم فکر میکنید آدم هستیدازکدام مذهب ودین پیروی میکنید بکدامین کتاب الهی دلبسته اید اون نام مقدس برروی پرچم سیاه به کمرتان بزند مگردرمیان شما یک  آدم باسوادنیست که بشما بگوید نام مبارکی که برروی پرچمتان هست درزمانیکه بت پرستان وآدمهای مثل شما دختران را زنده بگور میکرد ند که آنحضرت  با آمدن و تفسیر حقوق انسانیت اینکاررامنع و کناه اعلام کرد حال شما بجای پیروی ازهزاران سفارش آسمانی والهی آن بزرگوار یعنی پیامبر رحمت و مهربانی درجهت خدمت خلق الله بجای اطاعت ازفرامین، جلوی اتوبوس حامل زنان و کودکان که دوشبانه روز تشنه وگرسنه بودند راگرفته ودرجلوی چشمان عزیزان شان به خاک وخون میکشید بشما بگویم دیوارخاکی ویابتونی که اسم نجس شما برآن نوشته شده بخدا که اون دیوارهم میخواهدخراب شود ولی نام شما درروی آن نباشدحال درپایان من بعنوان یک ایرانی چنانچه دربالا اشاره کردم که جنگ سختیها ودشواریهای دارد آما بخدای یگانه عالم قسم تنها دوران زندگیم که همیشه در خاطرم سیقل میخورد ومثل عتیقه تازه میماند همان دوران هشت سال دفاع مقدس است تنها بودن درکنارو با یاد اون شهداگرانقدر  و سرداران سرافرازورزمنده گان بود  من اگربشنودید بشما شفارش میکنم حالا سرعقل آمدن و کنارگیری کردن برای شما عاقلانه نیست چون تامرگ باید آواره این مرزواون مرزوبرخی کشورهای بی دین وایمان باشید وآرزوکنید که یک شب بدون ترس بخوابید ، بگذریم شفارش میکنم یک سعی کنید غلط های که مرتکب میشوید سربسته بماند آنچه درجای جای دنیا انجام میدهید تفکر تکراراون درایران بسرتان نزد تامیتوانیدخودتان راحتی  ازکشورهای همسایه ایران دورنگهدارید و تلاش کنید خط قرمز مخصوص فرموده خودآقایعنی رهبرعزیزمان میباشد بلکه به هیچ خطی که ازسوی مسئولین این نظام جمهوری اسلامی حافظان و مدافعان  و ملت عزیزمان درهرکجای این کره خاکی به شما توصیه کردند نزدیک نشوید به والله مردم باغیرتی مثل مردم ایران درهیچ کجای دنیا نه می شناسید ونه سراغ دارید بخودتان فکرکنید خانواده که ندارید اینوکه آقامون فرموده زمان بزن و دررو گذشته راآویزه گوشتان کنید مگراینکه عقلتان کارنکندازمن گفتن بودکه خودم هرروزاین جمله را تکرارمیکنم( شهدا هم شرمنده ام و هم بد پشیمانم. کمکم کنید رفیقان ...............)

محمود بهشتی، رزمنده دوران هشت سال دفاع مقدس

انتهاي پيام/

 

ارسال نظر


نظرات اخیر