نمایش 11 - 20 از 402
مدیر جهاد کشاورزی گرمی عنوان کرد؛
رییس اداره تبلیغات اسلامی مغان خبر داد؛
معاون اموربهداشتی شهرستان گرمی خبر داد؛
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی:
فرماندار گرمی:
شهردار گرمی عنوان کرد؛
رئیس منابع طبیعی گرمی:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی خبر داد؛
رییس اداره هواشناسی گرمی اعلام کرد؛
مسئول بهداشت محیط شهرستان گرمی خبر داد؛

صفحه‌ها